Jan 01

Projektiturva – Parempaa työmaiden rikosturvallisuutta

Suomessa eletään voimakasta rakentamisen aikakautta. Erikokoisia rakennusprojekteja käynnistetään päivittäin niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin saralla. Pääkaupunkiseudulla muutosvoitto on kasvanut ennätyskorkeaksi, jonka seurauksena kaupunginhallituksen asettama asuntotuotantotavoite on tällä hetkellä 6000 asuntoa vuodessa – Tämän kaiken lisäksi tulevat erilaiset infraan liittyvät hankkeet. Valtakunnallisesti talonrakentamisen liikevaihto kasvoi 9,4 prosenttia, maa- ja vesirakentamisen 5,7 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan 9,1 prosenttia.

Rakennusala on siis lyhyesti sanottuna kovassa nousussa ja sitä kautta myös työmailla tarvittavien vartiointipalveluiden kysyntä tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana. Täysin vartioimatonta työmaata ei tänä päivänä käytännössä ole. Vartiointiliikkeet tarjoavat asiakkailleen kameravalvontaa, piiri- ja paikallisvartiointia, rikosilmoitinlaitteita, paikannin-/ seurantalaitteita. Turvallisuuteen käytetään siis rahaa ja vastineeksi saadaan turvallisuuden tunnetta. Käytetystä rahasta huolimatta varkaudet ovat alati kasvava ilmiö rakennustyömailla, tämän voi jokainen rakennus- ja vartiointialalla toimiva yritys allekirjoittaa.

Projektiturva -logo

Projektiturva Oy tuntee työmaan rikosturvallisuuden erityispiirteet.

Työmaalla tilanteet ja ympäristö muuttuu koko ajan, jolloin rikosten torjunnan tulisi olla sidottu meneillään olevaan työvaiheeseen. Vartioinnin ja turvatekniikan tarve on täysin erilainen työmaalla, joka on vasta käynnistetty kuin lähes valmiilla työmaalla.

Sanonta ‘aika on rahaa’ sopii erityisen hyvin rakennusalalle, jossa jokainen työvaihe on suora linkki seuraavaan.

Jotta vartiointiin ja laitteisiin käytetylle rahalla saataisiin vastinetta, on ensisijaisen tärkeää että palvelun ostaja ja sen tuottaja ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Tuntemalla työmaan eri vaiheet ja ennakoimalla mahdolliset riskitekijät ajoissa pystymme antamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen hyödyn vartiointiin käytetylle rahalle. Sanonta ‘aika on rahaa’ sopii erityisen hyvin rakennusalalle, jossa jokainen työvaihe on suora linkki seuraavaan. Tässä ketjussa työn viivästyminen esimerkiksi varastettujen työkalujen muodossa kumuloituu usein niin, että suuremmat kulut aiheutuvat erilaisista myöhästymisistä kuin työkalujen arvosta.

Valitettavan usein epäkohtaan puututaan vasta, kun vahinko on jo sattunut jolloin aiheutuneen haitan korjaaminen on aina huomattavasti kalliimpaa kuin se että asiaan olisi puututtu ennakkoon. Rakennustyömaan vartiointiin liittyvistä asioista käytännön tasolla vastaa usein työmaan vastaava mestari, työnjohtaja tai joku muu esimiesasemassa oleva henkilö. Asiaa siis hoidetaan muun toiminnan ohella ja tästä syystä pienet vartiointiin liittyvät yksityiskohdat jäävät usein jäävät helposti akuutimpien asioiden jalkoihin.

Nämä pienet yksityiskohdat ovat kuitenkin asioita, jotka tulevat esiin, kun jälkikäteen selvitellään vaikkapa kadonneen työkoneen tai kuparikaapelin kohtaloa. Toimimaton liiketunnistin, huolimattomasti- tai ohjeen vastaisesti tehdyt vartiointikierrokset, unohtunut lukitus tai likainen kameranlinssi. Pieniä, helposti korjattavia asioita, joista huolehtiminen on liian usein sen kuuluisan herra tai rouva Jokusen vastuulla.

Projekiturva Oy tarjoaa asiakkailleen palvelumallin jossa me vastaamme työmaan rikosturvallisuuden kaikista osa-alueista. Huolehdimme työmaan vartiointipalveluista aina suunnittelupöydältä toimeksiantosopimuksiin. Vastaamme asiakasyrityksillemme toimitettujen palveluiden ylläpidosta ja toimivuudesta koko projektin ajan.

ProjektiTurvan liikeidea on varsin yksinkertainen – Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin turvallisuudentunnetta. Haluamme tarjota konkreettisia, tarkasti suunniteltuja ja ammattitaidolla toteutettuja ratkaisuja, siellä missä pelkkä turvallisuudentunne ei riitä.  Voit tutustua palveluihimme tästä.